With franck muller swiss replica replica cartier roadster watches replica tag heuer silverstone this exceptional watch, the watchmakers at Le Brassus chose a cutting-edge material that's a first in the watch-making industry: forged carbon, labored utilizing a process lent in the aeronautics industry. Selected because of its excellent resistance and lightness, forged carbon is coupled with a ceramic material for that crown and pushers, with vulcanised rubber. The chronograph can be obtained entirely in forged carbon, in pink gold and carbon, or platinum and carbon.

Cartier Rotonde Replica Replica Watches China www.watchreplical.com

Főoldal / Pályázatok / Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért
2012. január 11.    
Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért
Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért

Közép-Dunántúli Régió kistelepülései és non-profit szervezetei számára

falu, fejlesztés, fenntartható fejlődés, finanszírozás, hulladék, környezetvédelem, közmű, támogatás, településfejlesztés, természetvédelem, vidékfejlesztés, vízgazdálkodás, önkormányzat

A pályázat célja:

A konstrukció elsődleges célja olyan komplex, egyedi jellegű és mintaértékű környezetfejlesztési programok és arra épülő beruházások, projektek támogatása, melyek hozzájárulnak a fenntartható település- és térségfejlesztés megvalósításához és a településen élők szemléletváltásához, környezettudatos magatartásához. Mindezekhez kapcsolódóan kiemelt cél a projektek eredményeinek minél szélesebb körben való terjesztése, disszeminációja. (Kódszám: KDOP-4.1.1/F-11).

Rendelkezésre álló keretösszeg (2011-2013. években): 0,5 milliárd Ft. A pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 30 millió Ft.

Támogatás mértéke: minimum 85%, maximum 90%

Önerő mértéke: minimum 10%, maximum 15%

Előleg igényelhető: legfeljebb 25%

A pályázatokat 2011. augusztus 1. és 2012. február 12. között lehet benyújtani.

A pályázók köre:

1. A pályázat benyújtásának évében január 1-jén hatályos KSH adatok alapján 5000 főnél kevesebb állandó lakossal rendelkező települési önkormányzatok

2. Adott régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező non profit szervezetek:

egyesületek

alapítványok

Pályázat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek (az alábbi tevékenységkategóriák közül minimum 3 különböző kategóriába tartozó tevékenység tervezése és megvalósítása kötelező):

A környezettudatosság erősítése a települési közfeladatok ellátásához kapcsolódóan, úgymint

       Alternatív, autonóm vízellátási módok kiépítése (pl. köztemetők vízellátásának megoldása esővízből; közintézmények kétkörös vízhálózatának kiépítése - eső – és szürkevíz felhasználásával, közterületek esővíz alapú öntözési rendszerének kiépítése)

       A települések közterületein keletkezett szerves hulladék komposztálásához szükséges feltételrendszer kialakítása

       Közintézmények zöldtetős, zöldhomlokzati rendszerének létrehozása

Szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének kialakítása önkormányzati fenntartású intézményekben (kizárólag kapcsolódó szemléletformáló tevékenységgel együtt pályázható és csak abban az esetben, ha az érintett településen a szelektív hulladékgyűjtés és elszállítás lehetőségei adottak vagy legkésőbb a projekt zárásáig megteremtésre kerülnek)

Települések porterhelésének csökkentése a települések belterületi részein őshonos növényfajokkal történő zöldfelületek kialakításával

Települési közparkok, közterületek funkcióváltás nélküli természetbarát megújítása

Természetvédelmi szempontból értékes területek helyi védettség alá helyezése, a szükséges felmérések elvégzése

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek (önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek):

Előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése)

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:

ESZA típusú, kiegészítő tevékenység, összefüggésben az ERFA típus fejlesztésekkel, a projekt költségvetésének 20 %-áig:

       A fenntartható településfejlesztés témakörhöz kapcsolódó szemléletformáló kampányok, rendezvények szervezése és lebonyolítása a települések lakosságának, és civil önkéntesek bevonásával és aktív részvételével

       A projekt megvalósítás szempontjából szükséges felmérések, tanulmányok készítése pl. helyi természeti értékek oltalom alá helyezése érdekében

Nyilvánosság biztosítása

(Forrás és további információ: Regionális Gazdaságfejlesztési Iroda, info@rgfi.hu)

Vissza a lap tetejére 
Kapcsolódó témakörök

Replica Fendi Shopping Bag Balenciaga Replica Shoulder Bags Replica Celine Blade Bag Gucci Replica jackie bag

 

Jobb oldali bannerek (120x240 px)

 

Jobb oldali bannerek

 


RSSMédiaajánlatImpresszumVidék és Gazdaság © 2013