With franck muller swiss replica replica cartier roadster watches replica tag heuer silverstone this exceptional watch, the watchmakers at Le Brassus chose a cutting-edge material that's a first in the watch-making industry: forged carbon, labored utilizing a process lent in the aeronautics industry. Selected because of its excellent resistance and lightness, forged carbon is coupled with a ceramic material for that crown and pushers, with vulcanised rubber. The chronograph can be obtained entirely in forged carbon, in pink gold and carbon, or platinum and carbon.

Cartier Rotonde Replica Replica Watches China www.watchreplical.com

Főoldal / Pályázatok / Támogatást kaphat, aki átadja gazdaságát
2013. február 6.    
Támogatást kaphat, aki átadja gazdaságát
Támogatást kaphat, aki átadja gazdaságát

A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás célja a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének – a fiatal gazdák támogatásával összehangolt– javítása, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése, és a gazdaságok átlagos méretének növelése. A módosított beadási határidő: február 15.

pályázat, mezőgazdaság, vállalkozás

E jövedelempótló típusú támogatást igényelheti:

  • Aki mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, és
  • a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 3. § 11. pontja szerinti tevékenységek közül a 01.11–01.50 szakágazatba tartozó tevékenységet végző egyéni vállalkozó
  • vagy mezőgazdasági őstermelő, ha mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, továbbá
  • átadja saját tulajdonú termőföldjeit és állatállományát;
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott
  • a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár földterületen gazdálkodik;
  • vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén véglegesen felhagy minden üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenységgel, kivéve az önellátásra történő termelést;
  • a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;
  • nem részesül saját jogú nyugellátásban, illetve
  • eleget tesz a támogatási rendeletben részletezett további jogosultsági feltételeknek.

Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás legkisebb összege havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 25%-a, legmagasabb összege a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 200%-a, de legfeljebb évi 18 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodót megillető összeg 50%-a, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás addig folyósítható, amíg a támogatott saját jogú nyugdíjban nem részesül, de legfeljebb 7 éven keresztül, illetve az átadó gazdálkodó 70. életévének betöltéséig, munkavállaló esetében a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig.

Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összegét az átruházott földterület, illetve állatállomány alapján, az SFH táblázatból számított üzemméret (EUME) szerint kell megállapítani. A támogatás egy hónapra vetített alapösszege 1 EUME érték esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 25%-a, amelyet minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 10%-ával növelni kell.

Támogatási kérelmet 2012. december 17. és 2013. január 31. között lehet benyújtani. VÁLTOZÁS! Lásd az alábbi kiegészítést!

További részletek az MVH honlapján:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/egyebek/jogcim_ismerteto/mezgazdasagi_termelk_gazdasagatadasahoz_nyujtando_tamogatas_20091111_1007224


KIEGÉSZÍTÉS:

Módosult a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtott, a 121/2012. (XI. 28.) VM rendeletben részletezett támogatás határideje - adta hírül az MVH.

A támogatási kérelmeket 2013. február 15-ig lehet benyújtani a 36/2013 (II.05.) számú MVH Közleményben foglaltak szerint.

"Ismételten felhívjuk azon fiatal gazdák figyelmét, akik a 2012. évi támogatási kérelem alapján támogatásban részesülnek és a támogatási kérelmükben vállalták, hogy átvevőként részt vesznek a gazdaságátadási intézkedésben, akkor az átadandó gazdaság vezetőjének támogatási kérelmet kell benyújtania legkésőbb 2013. február 15-ig az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelemben a gazdaság átvevőjeként a támogatásban részesülő fiatal gazda ügyfelet kell megjelölni" - olvasható az MVH közleményében.

 

 

 

 

 

Vissza a lap tetejére 
Kapcsolódó témakörök

Replica Fendi Shopping Bag Balenciaga Replica Shoulder Bags Replica Celine Blade Bag Gucci Replica jackie bag

 

Jobb oldali bannerek (120x240 px)

 

Jobb oldali bannerek

 


RSSMédiaajánlatImpresszumVidék és Gazdaság © 2013